Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+


Το σχολείο μας για πρώτη φορά συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ 2016-2018.


Πέντε χώρες, πέντε σχολεία από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, με 180 εκπαιδευτικούς και 2500 μαθητές συνολικά, θα συνεργαστούμε, θα ανταλλάξουμε επισκέψεις και θα υλοποιήσουμε δράσεις πάνω σε έναν άξονα με θέμα τη διαφορετικότητα. Το όνομα του προγράμματος είναι "Other, Alike, the Same", που σημαίνει "Άλλος, Όμοιος, Το ίδιο".


Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τόσο γιατί πραγματεύεται ένα επίκαιρο και λεπτό θέμα που αγγίζει όλη την κοινωνία, αλλά και το γεγονός ότι θα συμπλεύσουμε σε αυτή την προσπάθεια με αλλά σχολεία της Ευρώπης, τόσο εμείς οι Εκπαιδευτικοί και πρωτίστως οι μαθητές μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου